NL GB FR DE
EVC (Verpakking) BV | gespecialiseerd in het optimaal inrichten van uw magazijn - distributiecentrum

Eigenzinnige Verpakkings Concepten

Ergonomische oplossing bij grote logistieke dienstverlener

Geplaatst op: dinsdag 18 november 2014

18 november 2014, EVC in gesprek met Rob Klein van de firma Warecon b.v. (interim site manager) voor een grote logistieke dienstverlener.

Begin van het jaar geeft Rob Klein aan dat er diverse verbeterpunten in de organisatie te doen zijn. Hij wilde een beter gestructureerd en controleerbaar proces en een hoger rendement behalen, tevens een  ergonomische werkwijze op hoog niveau.

EVC heeft het huidige proces geanalyseerd en samen met Rob Klein verschillende oplossingen bedacht. Hierbij is gekozen om de huidige werkwijze te herstructureren, waarbij er gekozen is voor een verplichte werkvolgorde van inpakken en sorteren. De orderpicker pickt zijn goederen in kunststof bakken in daarvoor bestemde orderpickkarren. In deze orderpickkarren kunnen meer orders in 1 run gepickt worden dan in de oude situatie, wat een positief effect heeft op de belasting door loopafstanden en bewegingen met karren te minimaliseren. Deze bakken plaatst de orderpicker op de rollenbaan en de rollenbaan is zodanig opgesteld dat de bak naar de inpakker rolt en het tillen van goederen zoveel mogelijk beperkt wordt. Vervolgens haalt de inpakker zijn goederen uit de bak, controleert deze middels een pakbon en plaatst deze producten, als alles correct verzameld is, in de verzenddoos. Vervolgens wordt deze order afgemeld in het computersysteem en daarmee genereert men een verzendsticker, deze wordt samen met de pakbon, middels de Doculabel® op de doos geplakt.

Dan wordt de doos aangeboden aan de volautomatische zelf-instelbare dozen sluitmachine, zodat niet handmatig de doos getild en afgehandeld hoeft te worden. Tot slot wordt deze doos door middel van een aangedreven afvoerbaan, waarbij aan het einde van de afvoerbaan (dit einde is een zwaartekrachtbaan die de dozen op een ergonomisch verantwoorde hoogte aanbiedt), aangeboden aan de medewerker die de doos oppakt en op de desbetreffende pallet neerzet.

Om het bovenstaande ontwerp te realiseren, zijn de volgende middelen ingezet;

• 2 orderpick aanvoerbanen van 4 meter lang, 1 aanvoerbaan per inpaktafel

• 1 retourbaan voor de lege bakken die vervolgens worden aangeboden aan de orderpicker.

Middels deze configuratie werkt de inpakker onafhankelijk van de orderpicker waardoor er beduidend meer inpakrendemente gemaakt is.  Na deze bufferopstelling is er een duo inpaktafel opgesteld waarbij er voldoende ruimte is bedacht voor het computersysteem en divers klein ver-pakkingmateriaal en verzenddozen. Dit alles binnen handbereik van de inpakker om draai-, loop- en tilbewegingen te minimaliseren.

Bij de inpaktafel is een vol automatische zelf instelbare dozen sluitmachine geplaatst. Haaks op deze opstelling is een aangedreven afvoerbaan geplaatst. Tevens is deze opstelling zodanig geconfigureerd dat een minimum aan werkvloeroppervlakte gebruikt wordt.

Deze opstelling heeft een essentiële bijdrage geleverd aan verbetering van de lichamelijke inspanningen van de medewerkers, zoals draaien, lopen en tillen. De personele bezetting is teruggedrongen van 3 naar 2 personen.

EVC heeft samen met Rob Klein de behoeftes geanalyseerd en vervolgens ergonomische oplossingen bedacht die werkbaar zijn. De benodigde producten zijn deels in eigen beheer ontworpen, gefabriceerd en geleverd, een ander deel (doos sluitmachine en rollenbanen) is ingekocht.


Terug naar overzicht