NL GB FR DE
EVC (Verpakking) BV | gespecialiseerd in het optimaal inrichten van uw magazijn - distributiecentrum

Eigenzinnige Verpakkings Concepten

Arbo tillen: veilig tillen met de oplossingen van EVC

Geplaatst op: donderdag 08 december 2016

Hoeveel mag een werknemer tillen? Dit lijkt een voor de hand liggende vraag, maar het antwoord verschilt per omstandigheid. Het wettelijk maximaal aanbevolen gewicht is 23 kilogram per persoon, maar dit wordt al snel minder wanneer er vaker of over lange afstand getild moet worden. De Arbowet over tillen en dragen (Arbobesluit artikel 5.2) stelt het volgende: “De arbeid wordt zodanig georganiseerd, de arbeidsplaats wordt zodanig ingericht, een zodanige productie- en werkmethode wordt toegepast of zodanige hulpmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen, worden gebruikt, dat de fysieke belasting geen gevaren met zich kan brengen voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemer.

Verantwoordelijkheid veilig tillen

Dit betekent daarom  een grote verantwoordelijkheid van de werkgever voor naleving van de Arbowet tillen. Wanneer niet aan de richtlijnen wordt voldaan, kan een werkgever daarop worden aangesproken door de inspectie en zelfs worden beboet. De doelen van de wetgeving en controles zijn duidelijk: de duurzame inzetbaarheid van de werknemers verhogen, gevaren en arbeidsongeschiktheid voorkomen en het ontwikkelen van een ergonomische en prettige werkomgeving voor het personeel. De mens is namelijk het meest kostbare bezit van een organisatie.
Hoe voorkomt u nu dat u op de vingers wordt getikt? Werkgevers kunnen talloze maatregelen treffen om veilige omstandigheden te creëren, waarbij EVC helpt met de concrete invulling hiervan.

Start met ergonomisch werken in uw werkomgeving!

arbowetgeving_inrichting_werkplek

Naast de bouw zijn magazijnen en distributiecentra plekken waar veelvuldig wordt getild. Bij het orderpicken, verpakken of transporteren van goederen komen behoorlijk wat lichamelijke bewegingen kijken. Bij het tillen van zware voorwerpen bestaat de kans op beschadiging van rugspieren of tussenwervelschijven. Voor magazijnen geldt dat er veel hulpmiddelen zijn om intern transport te versnellen. Toch blijkt in de praktijk dat werknemers veel lichamelijke belasting ervaren.

Aandacht voor ergonomie en efficiënt werken

Bij EVC denken wij dat met de juiste aandacht voor ergonomie en efficiënt werken winst geboekt  kan worden aan een werkplek. Zo wordt tegelijkertijd voldaan aan de Arbowet over tillen. Om ergonomisch werken te bevorderen, kan een werkgever bijvoorbeeld antivermoeidheidsmatten inzetten. Deze zorgen bij langdurig staan voor minder lichamelijke belasting van de werknemer. Maar aandacht voor ergonomie gaat ook om het inrichten van een werkplek. EVC gaat bij het inrichten van een werkplek uit van het E3-concept: efficiënt, economisch- en ergonomisch-verantwoord werken. Om dit te bereiken dienen de benodigde middelen, zoals inpakmateriaal, altijd binnen handbereik te zijn. Dit betekent concreet minder lopen, tillen en draaien. En hiermee kunt u als werkgever zorgen voor naleving van de Arbowet tillen én een veilige werkomgeving voor uw werknemers!

Neem contact op met EVC

EVC helpt u graag bij het behalen van meer rendement door het verbeteren van uw inrichting en door ergonomisch werken mogelijk te maken. Wij kennen de wetgeving rondom tillen en kunnen u daarin adviseren. Neem gerust contact met ons op, en één van onze accountmanagers komt bij u langs voor een vrijblijvende afspraak.


Terug naar overzicht